Strona Główna » Komisja do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 
Komisja do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


Skład Komisji:Przewodniczący: kierownik GOPS Anna KotCzłonkowie:

specjalista pracy socjalnej Teresa Gałuszka

podinsp. mgr Grzegorz Środa

pielęgniarka środowiskowa Krystyna Tobiczyk